• EKG Similatör

  EKG Similatör ve Test Programı        ...

 • Bilimsel Kanıt Düzeyleri

  Bilimsel Kanıt Düzeyleri Sınıflaması Scottish Intercollegiate. Guidelines Network (SIGN) tarafından yapılan bilimsel kanıtların kalite sınıflaması Kanıt Düzeyi  (Level of Evidence, LOE) A Randomize klinik çalışmalar veya önemli tedavi etkileri olan çoklu klinik çalışmaların meta-analizleri B Düşük ...

 • Karışık Pizza

  ‘Kusur ne kadar belirgin ise onu düzeltme yolundaki azimde o kadar büyüktür’ Schopenhauer Jones ve yalancısı: Ayağın 5. metatarsı mitolojideki Atlas’ın görevini görür. Vücudun tüm yükü o narin ve ince  kemik üzerinde toplanır. Bu nedenle ayak burkulmalarında ...

 • Fournier Gangreni (Nekrotizan Fasiit)

  Genital, perianal ve perineal bölgenin polimikrobiyal nekrotizan fasiit’i olarak bilinir. ...

 • BLADDER HEMATOMA ENOXAPARIN

  FATAL POST RENAL FAILURE DUE TO BLADDER HEMATOMA INDUCED BY ENOXAPARIN A CASE REPORT Low-molecular-weight heparin (LMWH) mainly differs from natural (unfractionated) heparin in means of average molecular weight In patients with impaired renal function, reduced ...

 • Acil Servislerde Sık Kullanılan İlaçlar

  ‘Mutluluğunuz için daha fazla ilaç kullanın’ İlaç Satıcısı 1) Nalokson: Opiat toksikasyonunda  0.4-2 mg IV kullanılır. Kısa etkilidir bu nedenle hasta en az 2 saat acil serviste takip edilmelidir. 2) Perlinganit: Konjestif kalp yetmezliği ve koroner sendromlarda kullanılır ...

 • ACE inhibitörleri

  Enalapril, Kaptopril, Lisinopril, ramipril ACE inhibitörleri (Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri) Endikasyonları ACE inhibitörleri ölümlerini azaltmak ve post-AMI hastalarda sol ventrikül disfonksiyonu geliştiğnde kalp yetmezliğinin ilerlemesini geciktirebilir ve ani ölüm ve tekrarlayan MI azaltır. LV’ün yeniden şekillenmesine yardımcı olur. Aşağıdaki ...

 • Sternoklaviküler Eklem Çıkığı

  Sternoklaviküler Eklem Çıkıkları Sternoklaviküler eklem çıkıkları büyük eklem çıkıklarının en az rastlanılanıdır. Sıklıkla motorlu araç çarpışmalarıyla ilişkilidir. En yaygını anteriyor çıkıklardır ve omuza anterolateral güç uygulanmasına bağlı ortaya çıkar. Posteriyor çıkıklar göğüse ezici güç uygulanmasıyla ilişkilidir ...

 • Modifiye Heart Skoru

  HEART skoru Hikayedeki göğüs ağrısı standardize edilmiştir. Modifiye HEART skoru Hikaye 1.Karekteristik kalite ve sürede substernal göğüs ağrısı2. Egzersizle veya emosyonel stres ile provoke olması3. Dinlenme veya nitrogliserin ile rahatlama (hepsini içerirse 2 puan) 2 Yukardaki ...

 • Kokteyl Konuşmaları

    Özet: Dr.L ile N’nin elektrokardiyografi destekli, hastane kökenli pnömoni zemininde sepsis çözümlü konuşmaları altı madde ile cümlelendirilecek. ‘Hesaplı, dilsel kabahatler’ Aldous Huxley, KADİM FELSEFE N: Beni kırmayarak davetime katılmanız büyük incelik Dr.L. Dr.L: Davetiniz beni ...

‘Burada kapı kolları yukarı doğru çevrilir’ Yöneticiden doktora   Siyah Gökkuşağı Hakkında: Siyah Gökkuşağı aynı ...

Akromiyoklaviküler eklemde hassasiyet ve deformite. Klavikula yaralanmalarıyla karışabilir. Tanı radyografi ile doğrulanır ...