• Tibia – Fibula Fraktürü

  Tibia – Fibula Fraktürü Toddler kırığı; Nondeplase distal tibia spiral kırığı Maisonneuve kırığı; Proksimal fibula kırığı + ayak bileği yaralanması Tedavi Genelde tibia fraktürleri ile beraber Tedavisi tibiadaki injury’e bağlı İsole fibula fraktürü direk o bölgeye gelen travma ...

 • K1 Vitamini (Fitonadion)

  Fitonadion Konakion MM® ampul, K vitamini, fitonadion, 2 mg/0,2 mL (pediyatrik), 0,2 mL’lik 5 ampul ve 10 mg/mL fitonadion içeren 1 mL’lik 5 ampul içeren ambalajda Kullanıldığı Durumlar Kumadin (varfarin, süpervarfarin) türevi antikoagülan içeren kemirgen öldürücülerle ...

 • Neptün’ün Kapıları-2

    Özet: Neptün’ün kapılarına güvendin, medeniyetin tohumlarını unutulmuş topraklara gizledin. ‘Desen bilimi’ Tycho Hatırlamanıza Mekik ışık hızında seyrini tamamlaya dursun, mürettebat tıbbı sorunları ile boğuşmaya devam eder. Neptün’ün Kapıları-1 süresince yaşananların üstüne yazılanlar tüm dirençleri devirir. ...

 • Geriatrik Sorunlar

  ‘Hayat yokuşundan tırmanırken rastladığınız insanlara iyi davranın, Çünkü inişte yine onlara rastlayacaksınız’ Cicero Gene başladı halsizlikler, yorgunluklar, çöktü yüreğimize özlemler, uçuştu zihnimizde karmaşık düşünceler, dört duvar arasına sıkışıp kaldığımızı hissettik gene değil mi? Sanki yaşlılık hiç ...

 • İnhaler İlaçlar

  Kısa etkili Beta agonistler salbutomol1mg/ml 4-6*1 Ventolin=Volmax=ventosal=salbutol Terbutalin Bricanyl Uzun etkili B agonistler Formetarol foradil Salmetarol Anti kolinerjikler Kısa etkili: İbratrobyum Uzun etkili:tribratrotium spriva:Triotropium 18mcg 1*1   İnhale steroidler Pulmicort: Budesonit Combivent:i bratrotiumbromür+salbutamol Symbicort= foradil combi : Budesonoid ...

 • Tünelde Bırakılmaması Gerekenler

  ‘Öyle geliyor ki…’ Flaubert Kendin Pişir Alanda çalışan sağlıkçı tünel bakışı içindedir. Yüksek riskli hastalar Sis Gölü’ndeki gibi oltaya kendiliğinden gelmeyebilir. Organ, kan ve sinir. Nasıl kurtarılmalı. Kısa zamanda kısıtlı bilgi ile zirai ortamda hastaların mortalite ...

 • Akut Divertikülit Sık Görülür Mü

  ‘Böyleyken ne işler açtı başımıza’ Homeros, İLYADA Serzeniş Divertikülit özellikle batı toplumunda sık görülen bir hastalık. Seksen beş yaş üstünde %65 oranında el sallıyor. Cerrahi yaklaşım öncelikli olsa da medikal izlem güncel yaklaşım olarak kabul edilmeye ...

 • NIH İnme Skalası

  NIH inme Skalası Talimatları 1a  Bilinç Düzeyi Uyanık 0 Hafif uyarıya hemen cevap veriyor 1 Israrlı veya güçlü veya ağrılı uyarana cevap veriyor 2 Cevapsız veya  sadece  refleks  cevabı var 3 1b Bilinç Düzeyi Soruları (Kaç ...

 • Hipoterminin Ötesinde

  Kavanoz Kırmızı başlıklı kız ve hipotermi yazısına sığmayan birkaç cümle kaldı dostlarım. Bu yazıda çalışılacak konu ise soğuk nasıl tatlı tatlı ısıtılır. Yavaş ve sürekli yağan yağmur toprağı doyurursa ve sabırla demir dövülerek kırılırsa işte öyle ...

Pulmoner Emboli Dışlama Kriterleri PERC  ( Pulmonary Embolism Rule–Out Criteria)  Yaş <  50,  Saturasyon > ...

Akut Tortikollis Travma sonrası veya , üst solunum yolları enfeksiyonlarından sonra görülür . Eğrilik lenfadenitten kaynaklanan ...