Ağrı Kesici İlaçlar

- Bölüm: Resusitasyon

Acil serviste en çok kullanılar Ağrı kesiciler

1-Non-steroid Anti-inflamatuvar İlaçlar

Asetaminofen (parasetamol)

Ticari Şekilleri: 650-1000 mg PO q4h (pediatrik: 15mg/kg q4h)

 • Orta derecede ağrılarda verilir, anti-inflamatuar etkinliği azdır.
 • Karaciğer yetmezliğinde kontraendikedir.
 • İntravenöz formu morfin ile eşdeğer ağrı kesici etki gösterir, özellikle ateş düşürücü etkinliği vardır.ilac003

İbuprofen

 • 300-600mg PO q6-8h (pediatrik: 10mg/kg q6-8h)
 • Ağrı kesici ve anti-inflamatuar etkisi orta derecedir.
 • Tylenol (GIS kanama, böbrek hasarı nedeni olabilir), yaşlılarda kullanımından kaçının.
 • Ketorolak (Toradol) 30 mg IM veya IV q6h (pediatrik: 0.5mg/kg q6h) FDA onaylı tek parenteral NSAID dir. Parenteral formu daha pahalı olmasına rağmen per oral olarak kullanımı daha etkilidir. Yaşlılarda, böbrek yetmezliği olan hastalarda ve dehidratasyona maruz kalma durumunda (loop diüretikler ile birlikte kullanımı) kaçınılmalıdır.

2. Opioid Türevi İlaçlar:ilac-ampul

Morfin

 • Ağrı kesici etkisi hızlı başlar, pik etkiye 1 saatte ulaşır ve etkisi 4-6 saat devam eder
 • Doz 0.1-0.15 mg/kg IVveya IM tekrarlanabilen dozlarda
 • Hepatik veya renal yetmezlikte etki süresi uzayabilir ve yan etki potansiyeli artabilir.
 • Hipotansiyona nedeni olabilir.

•Yan etkileri

–Histamin salınımına bağlı
•Hipotansiyon
•Bulantı ve kusma
–Periferik venöz ve arteriolar dilatasyon
•Hipotansiyon — naloksan etkisizdir
•Supin pozisyon ve IV sıvı tedavisi
–Vagal tonus artışı
•Bradikardi
–Respiratuar supresyon
–Gastrik motiliteyi azaltır
 • Doz: 2-3 mcg/kg IV (erişkin/çocuk)
 • Sürekli infüzyon: 1-3 mcg/kg/saat
 • Etki başlama süresi ve maksimum etki süresi kısadır. IV uygulamadan 90 saniye sonra ağrı kesici etki başlar
 • Etkisi 30-45 dakika sürer
 • Oldukça kuvvetli bir narkotik analjeziktir
 • Meperidinden 1000 kat daha potenttir
 • Kardiyovasküler yan etkileri oldukça azdır

•Yan etkileri

 • >50 mcg/kg yüksek dozlarda solunum baskılanması IV uygulama sonrasındaki ilk 5 dk da etkisi başlar.
 • Musküler ve glottik rijidite, Göğüs rijiditesi acil serviste hiç bildirilmemiştir anestezi dozunda oluşabilir.
 • Genel anestezi 50-100 mcg/kg dozunda kullanılır.
 • Kaşıntı
 • En sık yan etkisi
 • Bulantı ve kusma

Meperiden:

 • Fentanil ve morfine göre daha geç etkilidir
 • Etki süresi 2-3 saattir
 • Doz: 0.5-1 mg/kg IV (35-100 mg )
 • Aktif metaboliti vardır: Normeperidin
 • Renal atılıma uğrar
 • Yaşlı hastalar ve MAO inhibitörleri ve SSRI kullanan hastalar !!!
Yan etkileri:
 • –Histamin salınımına bağlı komplikasyonlar fentanil ve morfine oranla daha sık görülür
 • Normeperidine bağlıdır ve naloksan etkisizdir.
 • Ankisiyete
 • Desoryantasyon
 • Halüsinasyon
 • Psikoz
 • Tremor
 • Miyoklonus
 • Nöbet
flakon

Ketamin

Doz: 1-2 mg/kg IV — hız 0.5 mg/kg/dk
 • 4-5 mg/kg IM (çocuk) Bu dozun üzerinde ek sedasyon sağlamaz
 • Dissosiyatif anestezik ve analjezik
 • Talamoneokortikal ve limbik sistem arasındaki bağlantıyı bozarak yüksek merkezlerin görsel, duysal ve ağrılı uyaranları algılamasını engeller
 • Suda çözünür ve lipofiliktir
 • Etki başlangıcı çok hızlıdır
 • Etkisi intravenöz uygulamada 15 dk, intramusküler uygulamada 30 dk devam eder
 • Uygulama esnasında uygulama yerinde ağrı oluşabilir
Çocuklarda, solunum yolu sekresyonlarında artışa yol açtığı için atropin ile birlikte uygulanmalı 0.01 mg/kg (en az 0.1 mg en fazla 0.5 mg)
loading...

Bir Cevap Yazın

İlginizi çekebilir

Aspirasyon Nasıl Yapılır?

Aspirasyon   “Hiç aklından çıkarma İthaka’yı, oraya varmak