Cerrahi Aciller

Cerrahi Aciller

Akut apandisit ameliyatsız tedavi edilir mi?

Akut Apandisit Antibiyotikle Tedavisi Son yıllarda akut apandisitte medikal tedaviden bahsedilse de gecikmiş hastalarda perforasyon ve peritonit riski nedeniyle hala güncel tedavi apendektomidir. Bununla birlikte ...
Daha fazla okuyun 0
Cerrahi Aciller

Parasentez

Pek az miktarda parasentez yapılır: Parasentez, karnı asit ile bombeleşmiş hastalarımızın rahatlaması amacı ile yapılan girişimlerden biri. Abdominal kompartman sendromuna yol açabilen bu ...
Daha fazla okuyun 0
Cerrahi Aciller

Peritonsiller Apse Nedir?

Peritonsiller Apse Baş ve boyunun yetişkinlerde en sık derin enfeksiyonudur. genel olarak tonsiller kapsül ve üst konstriktör kas ara­sında kadar ilerleyebilen yüzeyel enfeksiyonla baş­lar. ...
Daha fazla okuyun 0
Cerrahi Aciller

Akut kolesistit ve Safra Kesesi Hastalıkları

Akut kolesistit Nedir? Akut kolesistit safra kesesiin inflamatuar bir hastalığıdır. En çok safra kesesi taşları nedeniyle oluşur. Eğer enflamasyondan sonra bakteri invazyonu meyda­na ...
Daha fazla okuyun 0
Cerrahi Aciller

Aort Diseksiyonu

Aort Diseksiyonu Nedir ? Aort damarı duvarı 3 tabakadan oluşur. bunlardan iç tabakasının harabiyeti sonucu aort diseksiyonu oluşur. Kan, damar duvarının orta tabakasına girerek ilerler. ...
Daha fazla okuyun 1
Cerrahi Aciller

İğne Belirleyici İle Yabancı Cisim Çıkarılması

İğne Belirleyici Nasıl Kullanılır? Vücuda saplanan yabancı cisimlerin lokalizasyonu çok önemlidir. İyi lokalize edilemeyen cisimleri çıkarılması ek görüntüleme olanakları olmadığı zaman gereksiz zaman kaybına ...
Daha fazla okuyun 2
Cerrahi Aciller

Anevrizma Diseksiyonu Sınıflama

Anevrizma Diseksiyonu Sınıflama I- Stanford sınıflaması: Tip A: Çıkan aorta Tip B: İnen aorta II- DeBakey sınıflaması: Tip I: Çıkan aorta, aortik ark ...
Daha fazla okuyun 0
Cerrahi Aciller

Aort Anevrizması

Anevrizma Patogenez Aort Damar yapısındaki  media tabakasının harabiyeti anevrizma  patogenezinde  önemlidir.  İlk belirtiler intimada başlar. Anevrizmatik aortada elastin, kollajen ve fibrolameller yapı azalır. Adventisya tabakasında inflamasyon gelişir. Sakküler anevrizma yapısı ise artmış rüptür riski taşır(5 cm altı bile). Büyük anevrizmalar küçüklerden ...
Daha fazla okuyun 1
Cerrahi Aciller

Pnömotoraks

Primer pnömotoraks Apikal bleb rüptürü (uzun boylu, ince 10-30 yaş erkeklerde sık görülür. Sekonder pnömotoraks Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (rüptüre bleb veya bül) ...
Daha fazla okuyun 0
Cerrahi Aciller

Renal Kolik Tedavisi

Renal kolik tedavisinde antispazmodikler ağrı kesilmesinde faydalı iken, taşın düşme olasılığını azaltarak zararlı olabilmektedir. Alfa blokerler, Kalsiyum kanal blokerleri, desmopresin tedavide kullanılan diğer ilaçlardır. ...
Daha fazla okuyun 3
Cerrahi Aciller Dahili Aciller

Çömezin En Sık Yaptığı Hatalar ve Kıdemliden Kaçırdığı Hastalar

‘Kırmızı elbisemi giydim’ Lana Del Rey Ektopik gebelik rüptürü ve tansiyon: Efsanevi bilgilerden biri olan ‘Ektopik gebelik rüptürü senkop ile sonuçlanır’ bilgisinin güvenirliği tartışılır ortaklar. ...
Daha fazla okuyun 0
Cerrahi Aciller

Pnömotoraks Hacim Hesaplama

Pnömotoraks Pnömotoraks Hacim Hesabı: Otomatik Pnömotoraks Hacim Hesaplama ...
Daha fazla okuyun 0
Cerrahi Aciller

Ankle-Brakial İndeks

Ankle-Brakial İndeks: Ayak bileği /brakiyal sistolik basınç oranıdır. Her iki brakiyal arter basıncı ayakbileği basıncından yüksektir. ABI:~< 1  ABI=0.5-0.9 ise teksegmentte periferik obstriktif ...
Daha fazla okuyun 0
Cerrahi Aciller

Acil Serviste Batın Tomografisi Endikasyonları

‘Ankara Devlet Su İşleri’ Ankaralı Turgut 1-) Karın ağrısı acil servis başvurularının yaklaşık %5-%8’ini oluşturur. Bu hastaların %18-%25’inin hastaneye yatışı gerekir. 2-) İleri ...
Daha fazla okuyun 0
Cerrahi Aciller

Akut Apandisit için önemli bilgiler

 Akut Apandisit için dikkat edilmesi gereken durumlar İdrar tetkiki, idrar yolu enfeksiyonu dışlamada kullanılıyor. Ancak 1/3 olguda pyüri/hematüri görülüyor. CRP, PNL ve WBC değerlerinin ...
Daha fazla okuyun 0
Cerrahi Aciller

Spinal Kord Kompresyonu Nasıl Dışlanır

...
Daha fazla okuyun Spinal Kord Kompresyonu Nasıl Dışlanır için yorumlar kapalı
Cerrahi Aciller

Göz Hastalıkları İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Lokal Anesteziklerin Kullanımındaki Tehlikeler: Hastanın tek başına uygulaması tehlikelidir, çünkü hasta bilmediği için anestezi uygulanmış göze ek hasar verilebilir. Üstelik çoğu anestezikler iyileşmeyi ...
Daha fazla okuyun 0
Cerrahi Aciller

DİAGNOSTİK PERİTON LAVAJ

  DİAGNOSTİK PERİTON LAVAJ DPL Pozitif olduğu parametreler Şüpheli olduğu parametreler 1-Aspirasyonda 10 ml kan gelmesi 1-Aspirasyonda pembe sıvı alınması 2-Eritrosit sayısının 100000/mm3 ...
Daha fazla okuyun 0
Cerrahi Aciller

Akut Hordeolum

Arpacık Akut hordeolum, göz kapağı bezlerinin yaygın bir enfeksiyonudur: meibomian bezlerinde (iç hordeolum) ve Zeis veya Moll bezlerinde (dış hordeolum). En sık neden ...
Daha fazla okuyun 0
Cerrahi Aciller

Kot Kırığı Ne Kadar Hafife Alınmalı

  ‘Bir Tarafından Isırırsan Büyür, Diğer Tarafından Isırırsan Küçülürsün’ Lewis Carroll Özet Kot kırığı travma hastalarında sık görülen, iç organ yaralanması yapabilen, pediatrik ve ...
Daha fazla okuyun 0
Cerrahi Aciller

Çene Çıkığına Yaklaşım

 ‘O kadar soğuktu ki, yılanların bile postu vardı ’ Kanat Güner Özet Çene eklemi konjenital malformasyonlar ve travma sonucu yerinden çıkabilir. Mandibula genellikle ...
Daha fazla okuyun 2
Cerrahi Aciller

Sistofiks

Sistofiks Nedir? ...
Daha fazla okuyun 0
Cerrahi Aciller

Akut Divertikülit Sık Görülür Mü

‘Böyleyken ne işler açtı başımıza’ Homeros, İLYADA Serzeniş Akut divertikülit özellikle batı toplumunda sık görülen bir hastalık. Seksen beş yaş üstünde %65 oranında ...
Daha fazla okuyun 0
Cerrahi Aciller

Karın Ağrısında Doğru Görüntüleme

‘Işık, ışık, her yer ışık’ Uykuluk Batın Karın ağrısı acil servise başvuran hastalarda sık saptanan bir yakınma. Karın ağrısına yönelik doğru görüntüleme komplikayonlara ...
Daha fazla okuyun 0