Kardiyak Aciller

Kardiyak Aciller Öne Çıkan Yazılar

Yalancı Ventriküler Taşikardi (Kokteyl Konuşmaları 13)

Psödopolimorfik Taşikardi Özet: Titreme etyolojisi EKG ile aşıldı. Zorluk: 1/3 ‘Gözlüğün beyaz camları ardından’ Auguste Dupin Dr.L: Üşüyorsunuz galiba bayan N, ceketimi vereyim. ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller Öne Çıkan Yazılar

de Winter T Bulgusu (Kokteyl Konuşmaları 12)

Epikardiyal Koroner Arter Özet: Akut koroner öncülleri görmeye bilinler içindir Zorluk: 2/3 ‘Üç kişi kafeslere yaklaştı’ Pierre Boulle, MAYMUNLAR GEZEGENİ   N: Bay ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Anjina Pektoris

Akut Koroner Sendrom Ne arteryo skleroz, ne nikotin, ne hapis, işte bu yüzden, doktorcuğum, bu yüzden bende bu angina pektoris… Bakıyorum geceye demirlerden ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

EKG Sentez-3

Resimlerin aynı EKG’de birleştirilmesi durumunda hangi tanı filizlenir Tanı: Sol (Resim-1), sağ (Resim-2) ventrikül hipertrofisi ve biatriyal (Resim-3) hipertrofi Tamam belki sinüs ritmi ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Akut Koroner Sendrom Tanısında Benzeri Görülmemiş Yenilik (Wellens Sendromu)

Wellens sendromu ve sol dal bloğu ‘Burası, dar, karanlık, soğuk ve kirli bir odaydı’ Dostoyevski, ÖLÜLER EVİNDEN ANILAR Y: Ayakları o kadar büyük ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

EKG Sentez-2

Resimlerin aynı EKG’de birleştirilmesi durumunda hangi tanı filizlenir Tanı: U dalgası + yaygın ST segment depresyonu: Hipokalemi Kilo kaybı, oral alım bozukluğu, ishal, ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

EKG sentez

    Resimlerin aynı EKG’de birleştirilmesi durumunda hangi tanı filiz verir. Tanı: Trifasiküler blok: 1. derece AV blok+sol dal bloğu Resim 1’de PR ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

ST Segment Elevasyonu

ST Elevasyonu ST Segment Elevasyonu Tanımı: Akut miyokart enfarktüsünde, ardışık iki derivasyonda J noktasında ölçülen ST-segment yükselmesi V2 -V3 derivasyonlarında erkeklerde ≥0.2 mV (2 ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Miyokard Enfarktüsü ve Sonrası

‘Bana böyle sorular sorma’ Sid ve Nancy …daha yeni başlıyor. Olan oldu, ölü doku oturdu. Uçmak kolay, konmak zor. Şimdi sınflama zamanı, miyokard ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

CHA2DS2VASC Skoru

Kokteyl Konuşmaları-10 Özet: Atriyal fibrilasyonun iki farklı tipi aynı riskte buluşur Zorluk: 2/3 ‘Hiç iyi değilim, az zamanım kaldı’ Turgenyev, LÜZUMSUZ BİR ADAMIN ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Kardiyopulmoner Hastalık Tanısında İfadesiz Yüzün Değeri

İfadesiz Yüz ve Kardiyopulmoner Hastalık ‘Çürüyen güneş’ Kalıntılar Mona Lisa neden sevilir. Bir de şöyle diyelim. Nereden bakarsan bak, Lisa sana bakar derler. Bu ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Kafa İçi Kanama EKG’leri

‘Yerin altındaki yaşam’ Dünya Şarkıları İntraserebral hemoraji hastane öncesi kardiyak arrestin en ağır nörolojik kanıtlarından biridir. Bu hastalardaki EKG anormalliklerine yükselmiş serum troponin ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Kardiyak Ultrason Hataları

Kokteyl Konuşmaları-8 Özet: Bilinen ile bilinmeyen arasındaki karanlık, deniz feneri ile aydınlatıldı. ‘…koşarak çıktı’ Ray Bradbury, SONBAHAR ÜLKESİ Zorluk: 3/3 N: İzin verirseniz ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Torsade de Pointes Nedir ?

Torsade de Pointes Torsades de Pointes ventriküler taşikardinin pek sık rastlanmayan bir türüdür, QT aralığı uzamasına sebep olabilir. litaretürel olarak aşağı ve yukarı ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Kardiyak Ultrason 5E

Kardiyak Ultrason Kokteyl Konuşmaları-7 Özet: Bakış açıları ultrasonun kalp odalarına bölündü. ‘Onun fikri, özünde…’ Eureka Zorluk: 3/3 N: Tatile gerçekten ihtiyacım varmış Dr.L, ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Göğüs Ağrısında Vancouver Skoru Nasıl Kullanılır?

Vancouver skoru; EKG, kardiyak hikaye, nitrat kullanımı, yaş, ağrı karakteri, 2. saat troponin seviyesi dikkate alınarak belirlenmiştir. Yeni Vancouver Skoru 2. saatte anormal EKG veya pozitif ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Hess skoru Nasıl Hesaplanır?

Hess skoru (North American Chest Pain Rule) Düşük riskli göğüs ağrısı hastalar için geliştirilmiş kullanışlı bir skorlama sistemidir. Göğüs ağrılı olan ve AKS ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Non ST Akut Koroner Sendrom (NST-AKS) Tedavisi

Non ST Akut Koroner Sendrom Medikal Tedavisi Standart Medikal Tedavi Oksijen; Non ST Akut Koroner Sendrom(NST-AKS) hastalarında arterial oksijen saturasyonu <90 ,solunum sıkıntısı veya  ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Kokteyl Konuşmaları-5

  Özet: Antifosfolipid antikor sendrom EKG’sinin nasıl tablonun yaşayan yüzü olduğunu yazdı. Zorluk: 2/3 ‘Toplanmamış odada otururken’ John Steinbeck, KÖPEĞİM CHARLEY ile AMERİKA ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

HeartS3 Skoru

HEART+S3 Skoru Heart Skoru’na 3 made eklenilerek oluşturulmuştur 1. Sex(cinsiyet) 2. Seri    2-saat EKG 3. Serial 2-Saat  deltatroponin ; Acil servise başvurusunun ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Kokteyl Konuşmaları-4

  Özet: Biliyer patolojilerin elektrokardiyografi üzerindeki etkileri martini eşliğinde kelimelendi. Zorluk: 3/3 ‘Ne kadar güzel bir gün’ Mad Max: Fury Road N: Göbek ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Ekg

Aşağıdaki Ekg’de patolojik bulgu nedir?   ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Resiprokal ST Depresyonu (ST Çökmesi)

Resiprokal ST Depresyonu Resiprokal ST Depresyonu terim olarak ST elevasyonlu miyokart enfarktüsünde uyumlu derivasyonlarında görülür ve üç şekli vardır. Gerçek resiprokal değişiklik ST elevasyonun ...
Daha fazla okuyun 1
Kardiyak Aciller

Modifiye Heart Skoru

Modifiye Heart Skorun da göğüs ağrısı standardize edilmiştir. Modifiye HEART skoru Hikaye 1.Karekteristik kalite ve sürede substernal göğüs ağrısı2. Egzersizle veya emosyonel stres ile ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Erken Repolarizasyon

Erken repolarizasyon toplumda sık gözlenen bir elektrokardiyografik bulgudur. EKG’de J noktası ve ST segmentinin izoelektrik çizgiye göre en az 1 mm (0.1mv) yükselmesi ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Brugada Sendromu

Brugada sendromu sodyum kanallarını faz 0  da etkileyen genetik bir bozukluktur. Hastalar genellikle senkopla prezente olsalar da, ani ölümle de prezente olabilirler. EKG ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Uzun QT Aralığı

QT Aralığı Ventriküllerin depolarizasyonu ve repolarizasyonu için geçen toplam süreyi içine alır. QRS kompleksinin başlangıcından T dalgasının bitimine kadar olan zamanın ölçümüyle belirlenir. Normal QT ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

AV Düğümü ileti Bozuklukları

Birinci Derece AV Blok Elektriksel uyarı SA noddan köken alır ve AV noda normal olarak iletilir. Uyarı AV kavşağa ulaştığında ventriküllere iletilmeden önce geçici ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Kavşak Ritmi

Kavşak Ritmi (Nodal ritim, junctional ritm) Sinus nodun baskılanması nedeniyle AV nodda bir odak pacemaker olarak SA nodun yerini alır. P dalgaları QRS kompleksinden hemen ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Ventriküler Taşikardi (VT) Nedir?

Ventriküler Taşikardi Kardiyovasküler kaynaklı ani ölümölümlerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Ektopik bir ventriküler odaktan hızlı uyarılar nedeniyledir. Yaşamı tehdit eden ventrikül aritmileri çeşitli nedenlere bağlı gelişebilir; ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Sağ Dal Bloğu

Sağ Dal Bloğu; Doğumsal olarak yada toplumun %10’unda tamamen normal olarak görülebilir. Ama iskemik kalp hastalıkları, hipertansiyon, myokardit, pulmoner emboli, romatizmal kalp hastalıkları, ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Sol Dal Bloğu

Sol dal bloğunun varlığı her zaman kardiyak hastalığı gösterir. Özellikle iskemik kalp hastalıkları, hipertansiyon, aort stenozu ve fibröz dejenarasyonda sol dal bloğuna rastlanır. Ek ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Ekg-3

Aşağıdaki Ekg’de patolojik bulgu nedir?         ...
Daha fazla okuyun 1
Kardiyak Aciller

Ekg

Aşağıdaki Ekg’de patolojik bulgu nedir? ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Ekg- 3

Aşağıdaki Ekg’yi nasıl yorumlarsınız?     ...
Daha fazla okuyun 3
Kardiyak Aciller

Kokteyl Konuşmaları-3

  Özet: Mahşerin ikilisi titreşim kökenli ventriküler taşikardinin dublörü oldu. ‘Ben size inanıyorum efendim’ Gaston Leroux, SARI ODA’NIN ESRARI Zorluk: 2/3 N: Gizli ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Ekg

  Aşağıdaki Ekg’yi nasıl yorumlarsınız?           ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Ekg

Aşağıdaki Ekg’yi nasıl yorumlarsınız?     ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

EKG

            ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Miyokart Enfarktüsü

Akut Miyokart Enfarktüsü Nedir Miyokart nekrozu kanıtları varsa enfarktüs tanımı kullanılmalıdır. Aşağıdaki kriterlerden herhangi biri akut miyokart enfarktüs tanısını alır. 1- Kardiyak biyobelirteçlerden en az bir değerin ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

MI Sınıflaması

 Miyokart Enfarktüsü Sınıflaması Tip 1: Spontan miyokart enfarktüsü Koroner arterde miyokart kan akımının azalması Aterosklerotik plak rüptürü, Ülserasyonu, fisürü, erozyonu, Koroner arterde diseksiyonu, ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

EKG Hızı Hesaplanması

Ekg Ritim Düzenli ise; En sık kullanılan yöntem R-R intervaline göre yapılan hız hesaplanması 300 / R-R arasındaki büyük kare sayısına bölünür 1500 / ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Digibind Nedir, Nerede Kullanılır?

Digibind uygulamasından kaçınılır Dost ile düşman iyi tanınmalı. Digibind sizin dostunuzdur ama bu dost acil servis çömez kıdemlissss (değerlissimisss) tarafından fanus içinde tutulur. ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Akut Perikardit Tanı ve Tedavisi

Akut Perikardit Nedir ? Perikardit kalbi çevreleyen perikart zarının iltihabıdır. Perikardiyum, epikardiyumu saran seröz veya gevşek bir fibröz membran ve  kalbi çevreleyen yoğun kollajen ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Supraventriküler Taşikardi Nedir?

Supraventriküler Taşikardi (SVT) Supraventriküler Taşikardi dar QRS kompleksli (<120msn) ve düzenli ritmi olan bir aritmi türüdür. Genellikle atriyumdan kaynaklanır, atriyal hız 100-250’dir. Düzenli ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Dar QRS’li Taşikardiler

Dar QRS’li Taşikardiler Nelerdir? Sinüs Taşikardisi Sinüs nodu hızında artmadan kaynaklanır. Sinüs taşikardisinin EKG Karakteristik özelliği; 1)Normal sinüs P dalgaları ve PR intervalleri ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Kokteyl Konuşmaları-2

  Özet: Hastane dışı EKG’lerin yönetimi, ileri merkez tipleri, kulak kanıtları ve terapötik hipotermi vurgusu altı madde ile sergilendi. ‘Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Kokteyl Konuşmaları

  Özet: Dr.L ile N’nin elektrokardiyografi destekli, hastane kökenli pnömoni zemininde sepsis çözümlü konuşmaları altı madde ile cümlelendirilecek. ‘Hesaplı, dilsel kabahatler’ Aldous Huxley, ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Trifasiküler Blok

Trifasiküler Blok; Sağ dal bloğu ve  Sol dal bloğu veya Sol Anterior Fasiküler Blok  ile  Sol Posterior Fasiküler Blok olmasıdır. Trifasiküler bloklar ventriküler kaçış ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

CHA2DS2VASC – CHADS2

CHA2DS2VASC Skoru Atrial fibrilasyonlu hastalar bir tedavi planı seçiminin belirlenmesi amacıyla bir çok sınıflama sistemi geliştirilmiştir. En basit ve yaygın kullanılan risk değerlendirme şeması CHADS2 ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Bifasiküler Blok

Bifasiküler blok sıklıkla Sağ dal bloğu ile beraber Sol Anterior Fasiküler Blok  veya  Sol Posterior Fasiküler Blok birlikte olmasıdır.   Sağ dal bloğu + Sol Anterior ...
Daha fazla okuyun 0
LPFB
Kardiyak Aciller

Sol Posterior Fasiküler Blok

Sol Posterior Hemiblok En az görülen interventriküler ileti defektidir. Sol posterior fasikülde oluşan bir blokta ileti Sol anterioor fasikülde ilerler sol anterior ve süperior bölgesini ...
Daha fazla okuyun 2
Kardiyak Aciller

Sol Anterior Fasiküler Blok

Sol Anterior Hemi Blok Sinoatrial düğümden çıkan uyarılar av nodu geçtikten sonra sol tarafa  3 adet fasikül tarafıdan iletilirler. Sol Anterior Fasikül Sol Posterior ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Kongre

‘Kızarmış yaşlı gözlerle’ La Bruyere   Poster Güzel bir sene miydi, bilmiyorsun. En azından çaba sarfettin, bu kesin. Hep daha iyisi olabilirdi ama ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Heart Skoru

— HEART skorunun parametreleri acil servise başvuran göğüs ağrıları hastalar için , uzman görüşlerine göre klinik faktörler oluşturulmuştur. HEART skorunun MI, peruktan koroner ...
Daha fazla okuyun 1
Kardiyak Aciller

EKG de ST-T değişikliği

EKG:ST-T değişikliğine Yol Açan Nedenler  Fizyolojik pozisyon,ısı, hiperventilasyon, anksiyete, gıda (glikoz) ,taşikardi, nörojenik etkenler, fiziksel zorlanma Farmakolojik Dijital,antiaritmik, ve psikotropikler(fenotiyazin,trisiklik,lityum) Ekstrakardiyak bozukluklar Elektolit ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Antiaritmikler

Antiaritmik İlaçlar Adenozin: Stabil, dar kompleks AV nod ve sinüs nod reentran taşikardilerde Class I olarak tanımlanmıştır. – Sinüs ve AV Nod aktivitesini baskılar. ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Sağ Ventrikül Enfarktüsü

 Sağ Ventrikül MI Tek başına sağ ventrikülü içeren akut miyokart enfarktüsü oldukça nadirdir 1-3. İnferior duvar enfarktüsü ile birlikteliği çok daha sıktır1,4-6. . Hastalar, normal akciğer alanları ile birlikte ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Sağ Kalp Yetmezliği Nedir ?

Sağ Kalp Yetersizliği Sık Görülür Mü? Sol kalp yetmezliği kadar sık görülür. Sağ ventrikül pulmoner hipertansiyon başta olmak üzere, kardiyomiyopatiler, sağ ventrikül iskemi ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

EKG Similatör

EKG Similatör ve Test Programı Bu program ile EKG pratiğinizi geliştirip geliştire bilirsiniz.      ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Wellen’s Sendromu

Wellen’s Sendromu Kriteleri Göğüs ağrı hikayesi Göğüs ağrısı esnasında EKG’nin normal olması veya orta derece ST elevasyonu ile  depresyonu veya V1-V2 de terminal ...
Daha fazla okuyun 1
Kardiyak Aciller

Akut Kalp Yetmezliği

Kalp Yetmezliği ve Tedavisi Kalp yetmezliği, normal veya artmış dolum basınçlarına rağmen, kalbin dokuların metabolik ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde oksijen sağlıyacak kan akımının sunulamamasıdır. Akut kalp yetmezliğin’de tedavi ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

T dalgası Nedir?

T dalga Morfolojisi: Ventrikül repolarizasyonu normalde pozitiftir. aVR ve genç bayanda V1,2,3 ve D3 de bazen negatif olabilir. T dalgası 2 büyük kareden büyük ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Ventriküler Kompleksler

Ventriküler Premature Atımlar Klinikte en sık gözlenen ritm bozukluklarındandır. Birçok yapısal kalp hastalığında gözlenebildikleri gibi, Holter monitorizasyonu çalışmalarında sağlıklı bireylerin de yaklaşık yarısında ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Ventriküler Fibrilasyon Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?

Ventriküler Fibrilasyon Ventriküller fibrilasyon da sıra dışı bir elektriksel odak hakim hale gelerek kasılma hızını o kadar yüksektir ki kas lifleri kasılamaz hale gelir. Netice de organize ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Sgarbossa Kriteri ve Modifiye Skarbossa Kriterleri

Sgarbossa Kriterleri Nelerdir? Sol dal bloğu (LBBB) varlığında ST-segment yükselmeli miyokard infarktüsü (STEMİ) tanınması acil tıp uzmanları ve kardiyologları için zor ve sinir ...
Daha fazla okuyun 1
Kardiyak Aciller Öne Çıkan Yazılar

Hemşireler İçin Elektrokardiyografi (Kısım İki)

‘Bir yandan gömleğiyle boğuşurken bir yandan da…’ Tıkanma Hatırlamanıza Kıvılcım olmadan ateş yakılamıyor, ateş kıvılcımlardan oluşuyor. Sobanın içi ısıtıyor ama istenmeyen ateşe yangın ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Hemşireler İçin Elektrokardiyografi

Elektrokardiyografi ‘Güven kontrole engel değildir’ Anadolu Kutlama İyi bir EKG’ye kim karşı koyabilir. Krallıklar, imparatorluklar tek bir EKG ile kazanılmıştır. Hatalı kuru şerit ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller Öne Çıkan Yazılar

Göğüs Konsültan Daveti (Fantom Tümörü)

Fantom Tümörü  ‘Kendini ve dünyayı sürekli sorgulama, aydınlığın ve…’ Ahmet Cemal Yansıma Yoktan var olan, vardan yok olan. Gübre çekirgeye dönüşebilir mi. Demek ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller Öne Çıkan Yazılar

Konjestif Kalp Yetmezliği ve Nefroloji Konsültasyonu

Konjestif kalp yetmezliği kreatinin değerini nasıl etkiler  ‘Sesler seninle daha parlak’ Franz Ferdinand Otoban Saat 22.22, sonuçlar: B-bloker, kalsiyum kanal blokerleri, adrenalin enjeksiyonları, ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Sen Söyle

Yıllardır göğsü ağrıyan yetmiş yaşındaki kilodan zengin hasta acil servise başvuruyor, koroner tıkaçlar risk sınıflamasında yüksek puan alıyor. İki adım atsa tıkanan, senin ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Akut Miyokard İnfarktüsü Tanı Kriterleri

Akut Miyokard İnfarktüsü Tanı Kriterleri Nelerdir? İskemik tip Göğüs ağrısı Seri EKG AMİ için özgün tipik değişiklikler Serum kardiyak markerlarının tipik yükselme ve ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

GRACE Risk Skoru Hesaplama

GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events) risk skorlama sistemi GRACE risk skorlama sistemi, hastane içi ve altı ay içerisindeki ölüm oranlarını bağımsız ...
Daha fazla okuyun 2
Kardiyak Aciller

Gebelerde Supraventriküler Taşikardi

Gebelik, doğum sırasında veya Sezaryen meydana gelen SVT nadir değildir. ...
Daha fazla okuyun 2
Kardiyak Aciller

Angina sınıflaması nasıl yapılır ?

Angina Sınıflaması Angina sınıflaması (CCS) Kanada Kalp Derneği sınıflamasına göre angina aşağıdaki şekilde derecelendirilir. Sınıf I: Yürüyüş.merdiven çıkma gibi günlük fiziksel aktiviteler anginaya ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Kardiyak Enzimler

Kardiyak Enzimler ve Özellikleri CK(kreatinin kinaz) Total CK’nın normalin yada başlangıç değerinin iki katı ve CKMB’nin bunun %5’ini geçmesi anlamlı CK-MB: Total CK’nın ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

ST Elevasyonlu Miyokart Enfarktüsü Hastaları için AHA, ERC Önerileri

ST segment elevasyonlu myokart enfarktüsü (STEMI) İyi organize edilmiş STEMI yaklaşımı; birleştirilmiş STEMI sistemi bakımı içinde toplumun, acil sağlık hizmetleri doktorun ve hastane kaynaklarının entegrasyonunu gerektirir. ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Kuru Şeritler (Acil İçin EKG)

‘Fikirlere değil görüntülere ihtiyacı var’ Stephen King   Hastalığın Öyküsü Altmışdört yaşında nefes darlığı içinde olan bayan hasta ile triyaj alanında (evinde) karşılaştınız. ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Kuru Şerit Yanıtlıyor

    Hastalığın Öyküsü Altmış dört yaşında nefes darlığı içinde olan bayan hasta ile triyaj alanında (evinde) karşılaştınız. Hastanın bulantı ve kusması var. ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Posterior MI (Miyokard infarktüsü) Nedir ?

Akut Posterior MI Akut posterior MI EKG bulguları diğer miyokard infarktüslerinde görülen tipik ST elevasyonu bulgularından farklıdır. Genellikle posterior inen arter (insanların% 80’inde sağ koroner ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Göğüs Ağrısı

Göğüs Ağrısına Yaklaşım Onset Provocation Quality Radiation Lokalizasyon : Genelde retrosternal (epigastriumdan başlayabilir) Yayılım : Göğüs heriki yanı ,her iki kol,ön kol,omuz,boyun,çene,sırt(C8-T4,5) Şiddeti ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Karışık Pizza

‘Kusur ne kadar belirgin ise onu düzeltme yolundaki azimde o kadar büyüktür’ Schopenhauer Jones ve yalancısı: Ayağın 5. metatarsı mitolojideki Atlas’ın görevini görür. Vücudun ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Koroner Damarları Açık ST Elevasyonlular

‘Delinin günahları’ H.G.Wells Bilginize Birçok nedenler var koronerler içinde, ST elevasyonları oluşturmak için. Çarşafın rüzgarda salınması gibi ST’ler yerli yersiz yükselmekte. Ama bu ...
Daha fazla okuyun 2
Kardiyak Aciller

Sağ Ventrikül EKG

Sağ Ventrikül EKG elektrotları nasıl yerleştirilir ? Sağ taraflı EKG kabloları (V1R-V6R) standart 12-lead prekordiyal derivasyonnun bir vertikal  ayna görüntüsü olarak konumlandırılmasıdır. Pratik olarak ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Karotis Sinus Masajı

Karotis Sinus Masajı   ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Atriyal Fibrilasyon ve Multifokal Atriyal Taşikardi

  Hikaye           Elli beş yaşında, sigara içme öyküsü olan hasta acil servise çarpıntı yakınması ile başvuruyor. Daha önce benzer ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Unstabil anjina risk sınıflaması

Unstabil anjinada risk sınıflaması nasıl yapılır ACC-AHA Klavuzu 2007 Özellik Yüksek olasılık Orta olasılık Düşük olasılık Öykü Göğüs veya sol kol ağrısı Bilinen ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Parasternal Uzun Aks

Parasternal Uzun Aks Görüntüsü Parasternal uzun aks genellikle rutin transtorasik ekokardiyografide alınan ilk görüntüdür. Aort kökü ve sol atriumun M-mod ve sol ventrikül ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Pursuit Skorlaması

Pursuit Skorlaması PURSUIT: Platelet glycoprotein IIb/IIIa in Unstable agina: Receptor Suppression Using Integrilin PURSUIT risk skoru kaynağını PURSUIT çalışmasından alır ve geçerliliği Kanada ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

TIMI risk sınıflaması

  UAP VE NSTEMI için TIMI risk sınıflaması (TIMI;The Thrombolysis In Myocardial Infarction) 1 Yaş>65 1 2 Yeni gelişen ST değişikliği 1 3 ...
Daha fazla okuyun 0
Akut Koroner Sendrom Risk Sınıflamaları Karşılaştırılması

Akut Koroner Sendrom Risk Sınıflamaları Karşılaştırılması

Akut Koroner Sendrom Risk Sınıflamaları 30 Günlük 1 Yıllık C-statistic (95% CI) P-value (Hosmer– Lemeshow χ2) C-statistic (95% CI) P-value (Hosmer– Lemeshow χ2) ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Trafik Kazası ve Akut Koroner Sendrom

  ‘Ne zaman Bağ ve Irmak görsem  Sevinçten Bağ-Irmak isterim’ Mustafa Balbay Korku Dükkanı Hakkında: Adrenalin heyecan ve korku anında böbrek üstü bezlerinden ...
Daha fazla okuyun 1
Kardiyak Aciller

İmplante Kardiyoverter – Defibrilatör İle Defibrilasyon

İmplante Kardiyoverter-Defibrilatör İle Defibrilasyon İmplante pacemaker ve defibrilator olan hastalarda, anterior-posterior ve anterior-lateral yerleşimler genellikle uygundur. İmplante kardiyoverterdefibrilatoru veya pacemakeri olan hastalarda, ped ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

15 Lead EKG

15 Lead EKG Kimlere Çekilir ? İzole V1 yada V1-2 de ST yüksekliği  V1-2 de ST depresyonu V5-6 da ST yüksekliği • Tüm ...
Daha fazla okuyun 0
esli ekg
Kardiyak Aciller

Akut Koroner Sendrom Dışı Anormal EKG

Anormal EKG ‘Bu vücut beni tutuyor’ Tool Söz-et İki veya daha fazla takip eden derivasyonda >0.1 mV (1 mm) ST segment elevasyonu olan hastalar ...
Daha fazla okuyun 14
Kardiyak Aciller

Pozitif EKG Nedir?

Pozitif EKG Kriterleri; ST Yükselmesi > 1 mm En az iki uyumlu derivasyonda Yeni gelişen Sol Dal Bloğu (LBBB) Sol ventrikül yüklenme bulguları ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Elektriksel Tedaviler

2010 AHA Klavuzundaki Elektriksel Tedaviler   Otomatik Eksternal Defibrilatörler Halktan Kurtarıcılar İçin AED Programları 2010 Hastane dışı ani kardiyak arestlerde sağ kalım hızını ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Parasternal Kısa Aks Nedir?

Parasternal kısa Aks görünümü elde etmek için, uzun eksen düzlemindeki prob saat yönünde çevirilerek saat 02:00(hastanın sol omuz doğru) elde edilir. Ventrikül aşağı yukarı taramalar ile apikal ve bazal görüntüleri elde edilir. ...
Daha fazla okuyun 0