Resüsitasyon Kılavuzundaki Önemli Değişiklikler 2010

- Bölüm: Resusitasyon

Erişkin Temel Yaşam Desteği

• Bilincin olmaması ve solunum durması veya anormal solunumda temel yaşam desteği başlatılır.

• Kardiyo Pulmoner Resüsitasyon (KPR), esnesında göğüs en az 5 cm çökmeli ve eski konumuına gelmesine izin verilmelidir.

• Kompresyon hızı en az 100/dak en fazla 120/dak olmalıdır.

İleri Yaşam Desteği

• KPR başlandıktan sonra defibrilator / monitor bağlanınca ritim analizi yapılacak

• Şoklanabilir ritim varsa defibrilator kaşıları kaldırılmadan Şarz edilecek bu esnada KPR devam edilecek zaman kaybı en az olacak şekilde.

• Şok verildikten sonra beklenmeden(<2sn) göğüs komresyonuna devam edilecek.

• Endotrekeal tüp ile ilaç verilmesi önerilmiyor.

• Eğeri İV yol acılamıyorsa İO yol acılmalı tüm ilaçlar buradan verilebilir. – VF/VT devam ediyorsa 2. Şoktan sonra Adrenalin 3-5 dakikada bir verilmeli, 3. şoktan sonra Amiodaron 300 mg verilir gerekirse 150 mg’lık doz daha sonraki bir döngü sırasında tekrarlanmalı

• Asistoli/NEA: adrenalin 1 mg, damar yolu sağlandıktan hemen sonra ve göğüs kompresyonu sırasında verilmeli ve her 3-5 dk’da bir tekrarlanmalı

• Asistoli/NEA: artık, rutin atropin uygulaması önerilmiyor

• Erken intübasyon çok gerekli değil, kaliteli ve etkili göğüs kompresyonları daha önemli

• Hem BVM, hem de entübasyon ile ventile edilerken kapnograf kullanılmalı: -Trakeal tüp yerini doğrulamak ve sürekli gözlemek -CPR kalitesini sürekli izlemek -Spontan Dolaşımın erken dönemde belirlemek -Spontan Dolaşımın sağlandıktan sonra, aşırı oksijen uygulaması zarar verici olabilir – Arteriyal oksijen satürasyonu (SaO2 / SpO2) izlenebilir hale geldikten sonra oksijen verilecek -Oksijen satürasyon %94-98 oranında olacak şekilde verilmeli.

• Spontan Dolaşımın sağlandıktan sonra, kan glukozu mutlaka kontrol edilmeli: -Kan glukoz düzeyi 180 mg/dl ise tedavi edilmeli -Ancak hipoglisemiden kaçınılmalı

Spontan Dolaşımın sağlandıktan sonra, vücut ısısı mutlaka kontrol edilmeli: – Arrest-sonrası yüksek ateş ( 37.6C) mutlaka kontrol altına alınmalı ve hastaya terapötik hipotermi uygulanmasına başlanmalı (12-24 saat süreyle 32-34C)

Spontan Dolaşımın sağlandıktan sonra, hastada ortaya çıkabilecek nöbetler kontrol altına alınmalı: -Benzodiazepinler (Diazem) kullanılabilir

• Spontan Dolaşımın sağlandıktan sonra, hastalar (komatöz durumdakiler de dahil olmak üzere), PKG yapılabilecek uygun hastaneye nakledilmeli

Akut Koroner Sendrom

• Öykü, klinik muayeneler, biyomarkerler, EKG kriterleri ve risk skorları, hastaneden güvenli bir şekilde taburcu olabilecek hastaların belirlenmesi açısından güvenli değildir

• Nitratlar, tanısal amaçlarla kullanılmamalı Non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID) kullanılmamalı

• Oksijen desteği, yalnızca hipoksemisi, nefes darlığı veya pulmoner konjesyonu olan hastalarda kullanılmalı (hiperoksemi, komlike olmamış infarktüste zararlı olabilir)

• Asetil salisilik asit (ASA), kurtarma merkezinin yardımı ile veya yardımı olmadan, artık hasta yakını tarafından serbestçe uygulanabilir

• Anjiyografi/PKG öncesinde, GpIIb/IIIa inhibitörlerinin uygulanması önerilmiyor

• Beta-bloker kullanımı daha da kısıtlandı: – Taşiaritmi varlığında kullanılabilir – Aksi takdirde, yalnızca hasta stabil hale getirildikten sonra, düşük dozlarda kullanılabilir

• Proflaktik olarak, anti-aritmiklerin, statinlerin, ACE inhibitörlerinin veya ARB’lerin kullanımları ile ilgili bir değişiklik yok

STEMI’de Uygulanan Reperfüzyon Stratejisi Güncellendi: – Primer PKG, zamanında yapılmak şartıyla tercih edilen yöntem – Hasta naklinde, PKG’nin gecikmeden uygulanabileceği bir hastaneye öncelik verilebilir – Aşağıdaki faktörlere bağlı olarak, fibrinoliz ile kapı balon süresi arasında geçen, kabul edilebilir süre 45 dakika ile180 dakika arasında değişmektedir:

1- İnfarktüsün lokalizasyonu 2- Hastanın yaşı 3- Semptomların süresi

STEMI’de Uygulanan Reperfüzyon Stratejisi : • Eğer fibrinoliz başarısız olursa, ‘Kurtarıcı PKG’uygulanmalıdır

• Fibrinolizden hemen sonra uygulanacak bir PKG stratejisi önerilmemektedir

• Fibrinolizi başarılı olan fakat PKG-yapılamayan bir hastanede bulunan hastalar, anjiyografi ve PKG için uygun olan bir hastaneye nakledilmelidir

• PKG, en uygun olarak, fibrinoliz işleminden 6-12 saat sonra uygulanabilir)

• Anjiyografi ve eğer gerekliyse PKG, kardiyak arrest sonrası Spontan Dolaşımı sağlanan hastalarda uygulanabilir ve arrest sonrası standart protokolün bir parçası haline gelebilir

loading...

Bir Cevap Yazın

İlginizi çekebilir

Aspirasyon Nasıl Yapılır?

Aspirasyon   “Hiç aklından çıkarma İthaka’yı, oraya varmak